31.5K

机构设置

2016年3月28日   点击人次:4721

机构组成:

13630899608086.jpg

招生科、大学生就业指导科、综合管理科

人员组成:

招生与就业处          处长                   曹世奎

招生与就业处         副处长                于  薇

招生与就业处     就业指导科科长      历建萍    科员   邵欣

招生与就业处     综合管理科科长      张明远    

招生与就业处      招生科科长            庄璐